Napoléon PDF

De Napoléon PDF Napoléon is sinds de herpublicatie in 1807 de benaming voor de Code civil, het Franse burgerlijk wetboek uit 1804 dat veel navolging vond. In dit wetboek werd het privaatrecht van Frankrijk overal gelijkgesteld en gecodificeerd. Al voor de publicatie van de Code Napoléon, werden al decreten uitgevaardigd. Hier een decreet over de burgerlijke scheidingwetten op 31 december 1799 in het Journal de Bruxelles.


Le Napoléon en deux volumes d’André Castelot est l’un des plus grands succès de l’édition française dans le domaine de l’Histoire. C’est par centaine de milliers que se comptent les lecteurs de chacun d’eux.

D’Ajaccio à Sainte-Hélène, en passant par le Grand-Saint-Bernard, Austerlitz, Moscou, Waterloo, l’île d’Elbe, André Castelot a mis ses pas dans ceux de Napoléon Bonaparte pour respirer et restituer le décor de son prodigieux destin. Exploitant et mettant en valeur, avec son art célèbre du récit qui visualise les événements, les lieux et les personnages, une immense masse d’archives, de mémoires et de correspondance parfois inédits ou oubliés, il a écrit cette monumentale biographie si vivante, si colorée, si passionnante que depuis trente ans, son public se renouvelle sans cesse.
Le premier tome – Bonaparte – nous conduit de la naissance au sacre. Le second tome – Napoléon – part de l’instant où, le 2 décembre 1804, l’Empereur, accomplissant son premier geste de souverain, ceint d’une couronne le front de son épouse. Il se termine le 15 décembre 1840, quand les cendres de Napoléon, rapatriées de Sainte-Hélène, pénètrent sous le dôme étincelant des Invalides.

André Castelot, historien réputé, est l’auteur de nombreuses biographies à succès dont Henri IV, Marie-Antoinette, La Reine Margot, Marie de Médicis, Madame de Maintenon, Diane, Henri et Catherine.

Tronchet, voorzitter, kende het Parijse gewoonterecht dat gecodificeerd was in 1510 en als het meest complete gold. Bigot de Préameneu was een specialist van het Bretoense gewoonterecht, met een grote rurale component. Portalis uit Aix-en-Provence was vertrouwd met het Romeinse recht. Maleville, algemeen secretaris, kwam uit de Périgord waar geschreven recht gold beïnvloed door het noorden. Uiteindelijk werkten de juristen vijf maanden aan het nieuwe wetboek. Het werd gedurende drie jaar intensief besproken met de Raad van State, wiens secretaris-generaal Locré grote impact had.

Napoleon eventueel heeft gespeeld bij de totstandkoming ervan. Volgens de mythevorming zou Napoleon de ene na de andere slimme wet hebben toegevoegd. Anderen beweren dat Napoleon de Code slechts hier en daar wat ‘bedorven’ zou hebben. Het Burgerlijk Wetboek dankt zijn invloed aan Napoleon, niet omdat hij op de inhoud woog, wel omdat hij de revolutionaire wetgeving in een coherent wetboek liet verzamelen en in Europa heeft verspreid. Napoleon had grote verwachtingen van ‘zijn’ Code Civil. Geïnspireerd door de grote voorbeelden van de 18e eeuw hoopte Napoleon de nieuwe Solon van de Franse maatschappij te worden.

De Code Civil zou een brug moeten slaan tussen het bewind van voor de grote revolutie en het bewind na de Revolutie. Omdat Napoleon de opdrachtgever, en misschien ook medewerker, was van het nieuwe wetboek, werd het wetboek in Europa de Code Napoléon genoemd, een exportproduct van de napoleontische oorlogen. De praktijken van onder het Ancien régime werden geünificeerd en aangevuld met de republikeinse principes van vrijheid en gelijkheid. De codificatie als ideaal was in Napoleons tijd al een paar eeuwen oud. Dit verlangen kwam in de eerste plaats voort uit het verlangen naar rechtseenheid, één verenigd wetboek voor één verenigd volk. Ook de behoefte aan rechtszekerheid heeft een grote rol gespeeld en wat betreft het strafrecht hangt de codificatiegedachte nauw samen met het nulla poena sine lege praevia poenali. Het Burgerlijk Wetboek werd ingevoerd door een wet die een aantal begeleidende bepalingen bevatte.

Belangrijk daarin was het zevende artikel, waarin bepaald werd dat het oude recht voortaan niet meer gold, voor zover het betrekking had op materies geregeld in het nieuwe wetboek. Door die laatste beperking leefde het oude recht in beperkte mate verder. De bepalingen die het meest zijn veranderd, hebben betrekking op het familierecht. Kinderen geboren buiten het huwelijk hadden weinig of geen rechten. De al te liberale contractuele vrijheden werden ook aangepast. De moderne wetgevingen beschermen eerder zwakke partijen als werknemers en consumenten.