Le péronisme de Perón à Kirchner PDF

Het bloedbad van Ezeiza bij de terugkomst van vroegere leider Juan Perón in 1973 markeerde het eind van de alliantie tussen linker- en rechterzijde van het peronisme. Er is een lang lopend debat in Le péronisme de Perón à Kirchner PDF over de kwestie van amnestie.


Cet ouvrage offre un éclairage très documenté sur le changement économique et social en Argentine au cours de la dernière décennie et explore la nouvelle politique en matière des droits de l homme pendant les gouvernements de Mme Kirchner. Il met en exergue le rôle que le péronisme a joué, et joue, dans l histoire argentine ainsi que les politiques économiques novatrices et hétérodoxes de Mr Kirchner qui ont permis de sortir de la crise économique, politique et morale de 2002.

Na het herstel van de democratie en de berechting van de militaire top was een vorm van amnestie bij wet aangenomen, maar deze was niet populair. In 2005 werden de amnestiewetten door de Argentijnse Hoge Raad nietig verklaard. Deze beslissing opent de mogelijkheid om bestuurders in dienst van de voormalige Junta te berechten. De term « Vuile Oorlog » komt van de militaire junta zelf. Door mensenrechtenorganisaties en anderen is deze term aangevochten, omdat het geloofwaardigheid verleent aan het idee dat een burgeroorlog gaande was en dat dit acties begaan tijdens deze oorlog rechtvaardigde. Vuile Oorlog’ de guerrilla’s niet bij machte waren om een echte bedreiging te vormen, en niet konden worden beschouwd als oorlogsvoerenden. Het programma om dissidenten uit te roeien werd « volkerenmoord » genoemd door een rechtbank, tijdens de berechting in 2006 van Miguel Etchecolatz een vroegere hogere ambtenaar van de Provinciale Politie van Buenos Aires.

Dit was voor het eerst dat misdaden begaan tijdens een dictatuur zo werden genoemd. Vanaf het moment dat de vroegere legerofficier Juan Perón in 1955 door een staatsgreep tot aftreden werd gedwongen had aversie van het leger tegen het peronisme de Argentijnse politiek beheerst. Perón niet toegestaan om deel te nemen. Het peronisme is moeilijk te duiden binnen de traditionele politieke classificaties. Bovendien moeten verschillende periodes in aanmerking genomen worden. Als populistische, nationalistische beweging, is het peronisme soms beschuldigd van fascistische tendensen.